פסקי דין אחרים

פסק דין בב"יד צבאי צפון 184 ימי עריקות – גזר דין מקל 50 ימי מאסר בלבד

פסק דין בביד צבאי צפון בתיק עריקות – ענישה מקלה

פס"ד  בי"ד צבאי (מחוזי) ח"א/792/10 : גניבה מחייל – לאחר שסעיף אישום הומר ללא רישום פלילי, העונש: הורדה בדרגה ומאסר ע"ת בלבד

פסק דין בתיק אינוס שהומר למעשה מגונה – עו'ד תמי אולמן ועו'ד דנה נו ף 8-14

גזר דין  בי'ד צבאי מטכ'ל  2-2017  עו'ד דנה נוף – הוצאת נשק ופציעה בנסיבות מ חמירות – ענישה מקלה