סניף תל אביב: 03-7360260

|

 סניף חיפה: 04-8682000

חיפוש
חיפוש

זאת הכותרת

זאת כותרת משנה. מצד ימין רואים העתק של התכנים, שם אנחנו עורכים הכול.

זה תוכן רגיל כאן אפשר לכתוב כל מה שרוצים. כשאנחנו עומדים על המלל שנמצא משמאל , רואים עפרון עריכה תכלת ואז אפשר לערוך את התוכן בחלק הימני. 

העמוד מורכב מחלקים שנקראים אזורים, לשם ההבנה בלבד האזור הראשון כאן עם רקע צהוב והשני (זה) תכלת.

כשעוברים עם העכבר באזור מסויים (בחלק הימני) רואים שהאזור תחום בקו תכלת, לפעמים יש אזור שמכיל בתוכו אזורים פנימיים.
כמו במקרה זה כשהצהוב והתכלת הם אזורים פנימיים בתוך אזור כולל.