בעזרת עו"ד נוף – הוקדם השחרור ובוטלה התחייבות לשרת בקבע

עו'ד דנה נוף - עתודאי זכות לעו'דעו'ד דנה נוף - עתודאי זכות לעו'ד

הוקדם השחרור ובוטלה התחייבות לשרת בקבע שוחרר מצה"ל ולא ישרת בקבע לאחר שפנה לנקח"ל בעזרת עו"ד צבאי דנה נוף.  י', עתודאי שחתם על התחייבות לשרת בקבע, שוחרר מן השירות הצבאי שחרור מוקדם ובוטלה התחייבותו לשירות קבע, לאחר פנייה של עו"ד צבאי דנה נוף לנקח"ל. "רק בזכותך אני חייל משוחרר" י', שהחל את שירותו הצבאי כעתודאי […]