סניף תל אביב: 03-7360260

|

 סניף חיפה: 04-8682000

חיפוש
חיפוש

רישום פלילי לפני הגיוס? מה יש לעשות!

תנאי הדיון בבקשה:

א.העבירות הנוגעות לרישום הפלילי בוצעו טרם הגיוס.
ב.הבקשה תוגש כשישה חודשים בטרם שחרור החייל משירות סדיר.
ג.שירות חובה של לפחות שמונה עשר חודשים.
ד.בטרם גיוסו היה החייל בן עשרים ושלוש שנים, לכל היותר.
ה.אין לחייל הרשעות מבית דין צבאי.
ו.לא היו לחייל הרשעות מבית משפט אזרחי במהלך שירותו בצה"ל.
ז.לא היו לחייל למעלה מ-6 הרשעות בבית דין משמעתי, ולא למעלה מארבעה עשר ימים של נפקדות במהלך השירות הצבאי.
ח.החייל לא נידון ללמעלה משלושים וחמישה ימים של מחבוש בשנתיים הראשונות של השירות הצבאי, ולא למעלה מ-7 ימים בשנה השלישית של השירות הצבאי.

 

 
בקשה למחיקת רישום פלילי שבוצע בטרם גיוסו של החיל לצה"ל, ניתנת להגשה בעת שירותו הצבאי של החייל. כחצי שנה לפני השחרור, רשאי החייל לבקש מהמפקד שלו או מגורמי הת"ש ביחידתו להביא את עניינו בפני הוועדה הצבאית למחיקת עבר פלילי. היה והחייל עומד בקריטריונים שבהוראת קבע אכ"א 33-03-05, ונמצא כי שירותו הצבאי היה תקין – הוועדה חייל בשירות סדיר הנושא רישום פלילי מהתקופה שלפני גיוסו, רשאי כשישה חודשים לפני השחרור להגיש בקשה (ובלבד שלזכותו שירות חובה תקין בן שנה וחצי לפחות).  
במדור חנינות בפרקליטות הצבאית יבדקו באם הבקשה עומדת בקריטריונים ואם כן תידון הבקשה בועדת קצין חינוך ראשי. הוועדה מוסמכת להמליץ לנשיא המדינה לקצר את תקופת התיישנות או מחיקת הרשעתו. 
ככלל, תמליץ ועדת קצין חינוך ראשי על חנינה אם עמד החייל בתנאים הבאים:  
בעת גיוסו היה בן 23 לכל היותר, משך השירות בפועל שנקבע לו הינו 18 חודשים לפחות, לא הורשע בבית דין צבאי.
לא הורשע בבית משפט אזרחי על עבירות שביצע בתקופת שירותו. לא הורשע בדין משמעתי (הרשעה בבית דין צבאי לתעבורה או בבית משפט אזרחי בגין עבירה שבוצעה במהלך השירות, שבגינה לא הוטל עונש מאסר בפועל העולה על 30 יום, תיחשב כהרשעה בדין משמעתי) יותר מ 6 פעמים, מהן לא יותר משלוש לאחר תום ששת חודשי שירותו הראשונים. סך כל ימי הנפקדות שבגינם הורשע בדין משמעתי לא עלה על 14 ימים במשך כל תקופת שירותו. לא נדון לתקופות מחבוש שמשכן הכולל יותר מ- 35 ימים בשנתיים הראשונות ולא יותר מ-7 ימים בשנת שירותו השלישית. 
בין שר המשפטים לשר הביטחון קיים הסכם לפיו שר המשפטים ימליץ על קיצור תקופת ההתיישנות ו/או המחיקה החלה על רישום פלילי של עבריינים שביצעו עבירותיהם טרם גיוסם לשר המשפטים קיים שיקול דעת מלא שלא להמליץ על מתן חנינה במקרים מסוימים. חוו"ד ועדת קצין חינוך ראשי הדנה במתן חנינה לבעלי עבר פלילי מתקופת טרם הגיוס לצה"ל (בהתאם להוראת קבע אכ"א 33/03/05 – נוהל המלצת צה"ל למתן חנינה לבעלי עבר פלילי) תועבר למשרד המשפטים והמלצת שר המשפטים באמצעות מי מטעמו תוגש לנשיא המדינה.  מוסמכת להמליץ לנשיא המדינה למחוק את הרישום הפלילי או לקצר את תקופת התיישנותו. 
בין השיקולים שמלווים מחיקת רישום פלילי, כשמדובר בחיילים קיים גם השיקול של תרומה למדינה עד כדי סיכון חיים. לפיכך, קיים סיכוי גדול לאישור בקשה למחיקת רישום פלילי של חיילים נורמטיביים, שהרישום הפלילי בוצע בעקבות מעידה חד פעמית שלהם.

רוצים לדעת יותר על השירותים המשפטיים המוצעים לכם על ידי עורכת הדין דנה נוף בתחום המשפט הצבאי-פלילי? צרו איתנו קשר במייל, בטופס, או בעניינים דחופים בטלפון או בווטסאפ:

צרו איתנו קשר במייל, בטופס, או בעניינים דחופים בטלפון או בווטסאפ:

דילוג לתוכן