סניף תל אביב: 03-7360260

|

 סניף חיפה: 04-8682000

חיפוש
חיפוש

ערעור על סיווג בטחוני

ממועמדים לתפקידים רגישים בגופים ביטחוניים שונים נדרש לעתים רבות סיווג ביטחוני גבוה. במקרים לא מעטים נפסלים מועמדים ראויים בשל סיווג לא מספק, מבלי אפשרות לדעת מהם השיקולים לכך. מה עושים? מערערים. ערעור על סיווג בטחוני – כל מה שצריך לדעת.

סיווג ביטחוני גבוה הוא תנאי סף לתפקידי מפתח בגופים ביטחוניים או באלה העוסקים בתחומים רגישים. קיימים תפקידים רבים הדורשים הליך של סיווג ביטחוני כחלק מתנאי הקבלה – הליך המתבצע מול שירות הביטחון הכללי, אשר לו הסמכות הבלעדית לקבוע את סיווגו הביטחוני של המועמד. סיווג ביטחוני נדרש מעובדי מדינה הנחשפים למידע רגיש, מעובדי התעשייה האווירית והצבאית, מחיילים המשרתים ביחידות מסווגות ומעוד נושאי תפקידים רבים שעבודתם דורשת מגע עם מידע מסווג. עם זאת, חשוב לדעת כי גם לאחר קביעת הסיווג ניתן להגיש ערעור על סיווג ביטחוני לוועדת השגה.
בתחילת התהליך על המועמד לחתום על הצהרות ומסמכים שונים, למלא שאלונים מפורטים בכתב יד ולעיתים לעבור גם תשאול על ידי מראיין, בהתאם למידת התחקיר שנקבעת לפי השאלון. ישנם מועמדים שנדרשים לעבור בדיקת פוליגרף כחלק מהתחקיר הביטחוני שמבוצע על ידי השב"כ בנוגע למועמד. הליך קביעת סיווג ביטחוני מעוגן בסעיף 7 לחוק שירות הביטחון הכללי – סעיף המקנה לשירות את מגוון הכלים בהם נעשה שימוש כדי לקבוע סיווג ביטחוני, לרבות בדיקות פוליגרף.
בתום התהליך נמסרת הודעה למועמד על התאמתו או חוסר התאמתו הביטחונית לתפקיד – הודעה שצריכה לעמוד בכללים שנקבעו בתקנות שירות הביטחון הכללי. לפי תקנות אלו, הודעה המבשרת על אי התאמה ביטחונית צריכה לכלול נימוק לאי ההתאמה, להתייחס לתפקיד מסוים, להגביל את משך אי ההתאמה למקסימום של 5 שנים, וכן ליידע את המועמד כי הוא זכאי לערער על הסיווג הביטחוני שנקבע לו, במועד ולמען שנכתבו בהודעה.

ערעור על סיווג ביטחוני בפני וועדת השגה 

עורך דין צבאי יכול לסייע לכם בערעור על סיווג ביטחוניאם קיבלתם הודעה על אי התאמה ביטחונית לתפקיד אליו אתם מועמדים, אתם זכאים לערער על ההחלטה בפני וועדת ההשגה המיועדת לכך – ערעור שיוגש תוך 30 יום ממתן ההודעה, ויכלול תצהיר מיוחד ובקשה מנומקת. במקרים מיוחדים, ניתן לבקש מוועדת ההשגה לדחות את המועד האחרון לערעור. וועדת ההשגה מורכבת משלושה: שופט מחוזי בדימוס המשמש כיושב ראש הוועדה, ושני פקידים נוספים בעלי הכשרה מקצועית רלוונטית לעניינו של המועמד. דיוני הוועדה חסויים ומתקיימים בדלתיים סגורות, ואופן הפעולה של הוועדה שונה מכל וועדה ציבורית אחרת בדרך השגת הראיות, דרך קביעת המסקנות ובנושאים נוספים אחרים. כך למשל, וועדת ההשגה יכולה לקיים דיון בו המועמד או עורך דינו אינם נוכחים, כדי לשמור על ביטחון המדינה.

בהגשת ערעור על סיווג ביטחוני אתם נמצאים בעמדת נחיתות מובהקת. הוועדה עשויה לקיים את הדיונים שלא בנוכחותכם, חלק גדול מן הטענות ומחומרי התחקיר אינו מובא לידיעת המועמד, וסגנון ההתנהלות הביטחוני תורם גם הוא את חלקו לסיטואציה. ערעור על סיווג ביטחוני הוא הליך שיש לו השפעה רבה על חיי המועמד ועלהקריירה המקצועית שלו. עו"ד צבאי דנה נוף היא בעלת סיווג ביטחוני גבוה ביותר, המאפשר לה להיות שותפה בדיונים חסויים ולהיחשף לחומרים רגישים. עו"ד צבאי דנה נוף היא בעלת ניסיון רב בייצוג מועמדים לתפקידים ביטחוניים ובערעור על החלטות בנוגע לאי-התאמה ביטחונית, בנוסף להיכרות רבת שנים עם וועדות ההשגה של השב"כ ובקיאות בדרכי קבלת ההחלטות של הוועדה.
לפנייה לעו"ד צבאי דנה נוף, לחצו כאן.

רוצים לדעת יותר על השירותים המשפטיים המוצעים לכם על ידי עורכת הדין דנה נוף בתחום המשפט הצבאי-פלילי? צרו איתנו קשר במייל, בטופס, או בעניינים דחופים בטלפון או בווטסאפ:

צרו איתנו קשר במייל, בטופס, או בעניינים דחופים בטלפון או בווטסאפ:

דילוג לתוכן