סניף תל אביב: 03-7360260

|

 סניף חיפה: 04-8682000

חיפוש
חיפוש

סמים בצבא: עונש כבד והשלכות ארוכות טווח

באזרחות, שימוש בסמים קלים אינו נחשב לעבירה חמורה, ולמרות החוק האוסר זאת, אזרחים רבים משתמשים בסמים קלים כבדרך שגרה, מבלי שרשויות החוק יעשו דבר. על אותם מעשים בדיוק צפויים חיילים לעונשים כבדים מאוד, עמם כרוכות השלכות חמורות לטווח הארוך.

עו"ד צבאי דנה נוף על עבירות סמים בצבא, העונש עליהן וחובת הזהירות

 פקודת הסמים המסוכנים אוסרת שימוש, סחר, הפקה והפצה של סמים מתוך רשימה ארוכה המתעדכנת מעת לעת. האיסור על עבירות סמים בצה"ל אינו נובע מחוק צבאי כלשהו, אלא מאותו איסור המוטל על כל אזרח במדינת ישראל. למרות זאת, חיילים שנתפסו מעורבים בעבירת סמים מכל סוג שהוא צפויים  לעונשים חמורים בהרבה מאלה שהיו ניתנים לאזרח שביצע עבירות דומות. עונש על סמים בצבא יכול להיות מאסר בפועל לזמן ממושך, הורדה בדרגה, שלילת רישיון,  פגיעה בסיווג בטחוני, שינוי שיבוץ וזאת בנוסף להשלכות החמורות שנושא עמו הרישום הפלילי.

עבירות סמים בצבא: עונש חמור לחיילי מילואים, סדיר וקבע        

חשוב מאוד לדעת כי צה"ל מתייחס בחומרה לחייל החשוד בעבירת סמים גם במסגרת  אזרחית – מחוץ לצבא.  לעניין זה גם חופשת שבת, שירות מילואים, קבע, או גם אם החשוד הוא אזרח עובד צה"ל; כל עוד העבירות בוצעו כשהחשוד הוא בגדר חייל – תיחשב העבירה כמי שבוצעה במסגרת הצבא והיחס אליה יהיה בהתאם, כדי להחמיר את העונש על סמים בצבא.

 שימוש בסמים יכול להוביל לפגיעה משמעותית ביכולת השליטה, ירידה בערנות, פגיעה בקבלת החלטות ועוד תוצאות שעלולות לפגוע באופן ממשי ביכולת החייל לעמוד במשימות צבאיות. משמעות הדברים היא שהשימוש בסמים עשוי לפגוע בביטחון המדינה ולסכן חיי אדם, דבר שצה"ל לא יכול להשלים אתו בשום דרך. לכן, שימוש בקנאביס שבדרך כלל יתקבל בסלחנות אם הוא נעשה מצד אזרחים – יטופל בחומרה אם מדובר בחייל סדיר או מילואים שעשה ג'וינט עם החבר'ה בבסיס. המדיניות  התקיפה הננקטת כלפי חיילים המעורבים בעבירות סמים בצבא מגובה על ידי בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה. כך מופנים תיקים של עבירות סמים בצבא אל בתי הדין הצבאיים כדי להחמיר ככל האפשר את הענישה.

העונש על הרשעה בעבירות סמים הוא בדרך כלל מאסר בפועל, הגורר עמו רישום פלילי. משמעות הדבר היא נזק ארוך־טווח לחיים האזרחיים. רישום פלילי מכתים את החייל לאורך שנים ועתיד להפריע בכל מקום אליו ינסה להתקבל; לעבודה, ללימודים גבוהים ועוד. גם אם בית הדין הצבאי יקל ויגזור עונש מאסר על תנאי, צפוי המורשע להורדה לדרגת טוראי, הורדת הסיווג הביטחוני ושחרור מבזה מהשירות הצבאי, תוך שלילת כל ההטבות והזכויות המגיעות בדרך כלל עם השחרור.

בנוסף לעונש על סמים בצבא – שלילת רישיון נהיגה

כל חשד העולה כנגד חייל על מעורבות בעבירות סמים בצבא – חייב להיות מדווח מידית למשטרה הצבאית החוקרת, שתפתח בחקירה ללא כל דיחוי.  במקרים מסוימים, אחת ההשלכות של פתיחה בחקירה היא איסור על נהיגה ברכב צבאי, ובפועל השעייתו של רישיון הנהיגה הצבאי עד להחלטה אחרת בעניין מצד סמכות הרישוי הצה"לית. שלילה רשמית של רישיון הנהיגה תינתן בדרך כלל עם ההרשעה, וזו תגרור עמה במקרים רבים מאוד גם פסילת רישיון נהיגה אזרחי. אם נשלל רישיון הנהיגה האזרחי, יהיה קשה מאוד להחזירו. כדי לשוב ולקבל רישיון נהיגה לאחר שנפסל בגלל שימוש בסמים, יש לעבור תהליך בירוקרטי ארוך ומייגע, הכולל מבדקים פסיכולוגיים, מבחני נהיגה וראיונות אישיים.

חשוב לומר כי  ניתן לשנות את פני הדברים בעזרת עורך דין צבאי. ישנם חיילים שבעזרת עורך דין צבאי מצליחים להימנע מהורדה בדרגה, שחרור מוקדם ופסילת רישיון.

עורך דין צבאי מומחה יכול לסייע להקל בעונש על סמים בצבא.

בתי הדין הצבאיים מעניקים חשיבות רבה לנסיבות המלוות את ביצוע העבירה. נסיבות מקלות יכולות לשנות את תמונת מצב ולגרום לגזר דין מקל מאוד.

עונש על שימוש בסמים תלוי במספר פרמטרים כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות:

כמות הסם: פקודת הסמים המסוכנים מבדילה בין כמויות הנחשבות לצריכה עצמית לכל סוגי הסמים, ובין כמויות גדולות יותר שכבר עולות בחזקת סחר בסמים. לדוגמא, מעל 15 גרם מריחואנה כבר נחשבים ככמות המיועדת לצרכי סחר. הענישה המקסימאלית על עבירה זו היא עד 20 שנות מאסר, ואילו החזקת של סמים לשימוש עצמי היא עבירה שעונשה עד 3 שנות מאסר. יש להדגיש כי למעט במקרים נדירים וחמורים במיוחד הענישה לא מתקרבת לרף המקסימאלי.

סוג הסם:  מבחינת הפקודה, בביצוע עבירות סמים אין מבדילים בין סם קל לקשה, כלומר שלכאורה החזקה של מריחואנה זהה להחזקה של אקסטזי, LSD או הרואין. אבל, הלכה למעשה בתי הדין הצבאיים כן מבדילים בין סמים הנחשבים לקלים וקשים וההתייחסות הינה בהתאם.

מספר השימושים והאם נעשו  בבסיס או בחופשה: שימוש בסמים בתוך הבסיס ובמסגרת מילוי תפקיד יוביל כמעט בוודאות אל כתב אישום וההתייחסות מחמירה יותר מאשר באזרחות. יחד עם זאת, בד בבד עם ההתייחסות המקלה בחקיקה האזרחית לגבי שימוש בקנאביס, גם בצבא משנים בשנים האחרונות כיוון. כיום חייל שנתפס משתמש בסמים מחוץ לבסיס בעת חופשה ובילוי, אינו נכנס בהכרח למעצר וייתכן אף שלא ייפתח לו תיק פלילי. זאת ההתייחסות המקובלת עד לתפיסה הרביעית. בנוסף, במקרים מסוימים ניתן להגיע אל הסדר מותנה שבו החייל מודה בעבירה אך לא עומד לדין, לא מורשע ולא נפתח לו רישום פלילי. מאידך, יהיה עליו לעמוד בתנאים הכוללים ביצוע בדיקות שתן מעת לעת והתחייבות שלא להשתמש עוד בסמים בעתיד.

תפקיד ודרגה:  מטבע הדברים, ככל שתפקידו של החייל יותר אחראי ובכיר וכך גם דרגתו, הרי שהפגיעה בתפקודו תהיה משמעותית ובעלת השלכות חמורות יותר לצבא, וכך תהיה גם ההתייחסות.

עבר פלילי: ככל שיש לחייל עבר פלילי משמעותי כך העונש על שימוש בסמים בצבא נוטה להיות חמור יותר. 

נסיבות אישיות: כאשר בית הדין הצבאי מחליט מהו העונש על עבירת סמים הוא מתחשב בנסיבות מקלות כגון מצב כלכלי, מצב נפשי, מצב משפחתי, הצטיינות בשירות וכדומה.

אם אתם חשודים במעורבות בעבירות סמים בצבא, עורך דין צבאי מומחה הוא הדבר שאתם צריכים. פנו מיד לעורך דין צבאי מומחה ובקשו סיוע. התייעצות בעורך דין צבאי חיונית גם כדי לעבור בשלום את חקירת המשטרה הצבאית ולא להסתבך בהפללה עצמית.

קודם כל – להיות חכמים וזהירים

כפי שניתן לראות, ההשלכות של הרשעה בעבירות  סמים בצבא עלולות להיות משמעותיות ביותר, החל בעונשי מאסר בפועל, דרך הורדת דרגה ושלילת רישיון נהיגה, ועד לרישום הפלילי. רק הרישום הפלילי בפני עצמו מהווה בעיה העלולה ללוות אתכם למשך שנים, גם באזרחות, ולמנוע מכם ללמוד תחומים מסוימים (ראיית חשבון, עריכת דין  ואפילו נהג מונית ועוד), להשתלב במקומות תעסוקה מסוימים (כוחות הביטחון למשל), לקבל ויזה למדינות שונות בחו"ל ועוד.

למרבה הצער, רבים הם החיילים והחיילות שאינם מפנימים את ההשלכות של עבירות סמים בצהל. אי ההבנה והתמימות, הנובעת בין היתר ממוסכמות חברתיות באזרחות (שאינן תופסות לגבי הצבא!), מביאות להתנהגות פזיזה ולהסתבכויות חמורות. דוגמא לכך היא מקרה של קצינה בדרגת סגן, בשם רות, שיוצגה על ידי משרדנו. רות היא ילדה מבית טוב, חניכה בצופים המכירה כל שביל בישראל, תלמידת תיכון שליד האוניברסיטה בירושלים, בת לשני רופאים ואחיה שירת ביחידה מובחרת במודיעין.

והנה באחד הימים האדמה רעדה מתחת לרגליה כשקיבלה דרך מפקדה זימון לחקירת מצ"ח בגין עבירת סמים בצהל, לא פחות מאשר סחר בסמים בצבא. אכן, הקצינה המצוינת שמעולם לא סירבה פקודה מצאה את עצמה מסובכת מעל הראש עקב התנהגות תמימה, פזיזה ונמהרת. מסתברת שבהחלטה רגעית ואימפולסיבית הזמינה רות דרך טלגרם 10 גרם גראס, בזמן שהייתה במסיבה עם חברות. מכיוון שמדובר בכמות די מכובדת הרי שהיא וחברותיה התחלקו בשקית ובתשלום, ולשם כך ניהלו כמה שיחות.

לרוע מזלה של רות, אחת מחברותיה נתפסה כעבור מספר שבועות בבדיקה אקראית, ובמהלך החקירה פטפטה את עצמה לדעת וסיפרה הרבה יותר מדי – גם על דברים שבכלל לא עמדו במוקד החשדות. כך יצא שרות, שיצרה את הקשר בטלגרם ושילמה לשליח, וקיבלה 300 ₪ מכל חברה, קיבלה זימון לחקירה ממצ"ח. רות כבר כמעט שכחה מהמסיבה, אך פקודת הסמים המסוכנים והחוק הצבאי לא שכחו, וכך קיבלתי מהוריה טלפון מודאג ומבוהל – ובצדק – שכן ביתם חשודה בסחר ובתיווך בסמים שעונשו המרבי הוא 20 שנות מאסר.

לכולם ברור שלא מדובר בסוחרת סמים, אך אם מסתכלים על החוק היבש (כפי שעושים חוקרי מצ"ח הנמרצים ואנשי הפרקליטות הצבאית), הרי שרות באמת קיבלה כסף עבור סם מסוכן. אין זה מעניין אותם במיוחד שמדובר במעידה חד פעמית, שזו הייתה רק מסיבה ופעולות שנעשו בין חברות. על כן, רות נחקרה בחשד לסחר סמים ולתיווך בסמים. כפי שניתן לראות, התנהלות שנראית על פניה סבירה, או עולה בקנה אחד עם מה שאתם רואים מסביבכם בחיים האזרחיים, ממש לא נתפסת באותו האופן על ידי מערכת האכיפה והשיפוט הצבאית. אז שימו לב להשלכות הכבדות והיו נבונים וזהירים.

ובמידה וזומנתם לחקירה, אל תבזבזו זמן יקר ופנו מייד אל עורך דין צבאי המתמחה בעבירות פליליות בכלל ועבירות סמים בפרט. לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ והכנה לפני חקירה, צרו קשר כאן או בטלפונים 03-7360260 ו- 04-8682000.

רוצים לדעת יותר על השירותים המשפטיים המוצעים לכם על ידי עורכת הדין דנה נוף בתחום המשפט הצבאי-פלילי? צרו איתנו קשר במייל, בטופס, או בעניינים דחופים בטלפון או בווטסאפ:

צרו איתנו קשר במייל, בטופס, או בעניינים דחופים בטלפון או בווטסאפ:

דילוג לתוכן