סניף תל אביב: 03-7360260

|

 סניף חיפה: 04-86820000

חיפוש
חיפוש

מתי כדאי לפנות לעורך דין צבאי?

חשיבותו של עורך הדין הצבאי רבה במיוחד בהכנת הנאשם לעדות ובשמירה על זכויותיו לפני ההליך

כלל הוא במשפטנו כי לכל נאשם מגיע ייצוג. מאז שנת 1995 שבה חוקק חוק הסניגוריה הציבורית, הדבר הוכר אף כזכות חיובית והמדינה מממנת מתקציבה עורך דין צבאי לכל מי שאין ביכולתו או ברצונו לשלם לאחד.

על אף ההבדלים בין מערכת הדין הצבאית לאזרחית, בין היתר בדמות העבירות השונות ומבנה הערכאות, עיקרון הייצוג נשמר גם בצבא, וסעיף 316 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי נאשם לפני בית דין צבאי רשאי לנהל את הגנתו בעצמו או באמצעות סניגור. משרת בצה"ל בין אם חייל בחובה, איש קבע או מילואימניק, רשאי לבקש כי ימונה לו סניגור מן הסניגוריה הצבאית, או לבחור עורך דין צבאי שאושר לשמש כסניגור צבאי על פי וועדה צה"לית מוסמכת.

לכלל הקובע זכות ייצוג לכל נאשם, תהא העבירה בה בגינה הוא עומד לדין אשר תהא, היגיון רב. על פי חזקת החפות כל אדם חף מפשע עד אשר הוכחה אשמתו, ונקודת המוצא היא כי אדם בעל השכלה משפטית עשוי לסייע לנאשם הרבה יותר במיצוי זכויותיו. אם כן, מתי כדאי לחייל לפנות לעורך דין צבאי?

שלב ראשון: זימון לחקירה 

שלב שני: מהלך החקירההרגע הקריטי ביותר בפנייה לעורך דין צבאי הוא עם זימון לחקירת מצ"ח (המשטרה הצבאית החוקרת). התייצבות לחקירת מצ"ח איננה נתונה לבחירה, והיא מגובה בצו מחייב. בכוחה של החקירה לקבוע את עתיד התיק המתנהל נגדכם. למעשה, כל מה שתאמרו בחקירה עשוי לשמש נגדכם בהמשך, ולכן חשוב להיוועץ בעורך דין צבאי, ברגע שנודע לכם שמצ"ח בעקבותיכם.

עורך הדין יספר לכם על אודות זכויותיכם (ביניהן החיסיון מפני הפללה עצמית) ויוכל להכין אתכם לשאלות שצפוי שתישאלו במהלך החקירה. מפאת החיסיון שחל בין עורך הדין הצבאי ללקוחו, כל דבר שתספרו לו, גם אם מדובר בסניגור מטעם הסניגוריה הציבורית, ייוותר ביניכם ולא יוכל לפגוע בכם. מפאת ייחודה של המערכת הצבאית, עדיף להיוועץ בעורך דין צבאי.

חיילים רבים אינם יודעים זאת, אך יש להם זכות להיוועץ עם עורך דין גם במהלך החקירה המתנהלת נגדם. בדומה לזכויות אחרות של הנחקרים, גם את זכות ההיוועצות לא תמיד מקפידים חוקרי המצ"ח להבהיר בפני החייל, אך היא בהחלט זכות יסוד חשובה הקיימת בעולם כולו, וחלה כפועל יוצא גם בצבא. על כן, בכל שלב של החקירה רשאי החייל לדרוש להפסיקה ולבקש להיוועץ באופן טלפוני עם עורך דין צבאי. אם החוקר או החוקרת מונעים זאת – מוטב לשמור על זכות השתיקה עד שתתאפשר השיחה עם עורך הדין. זכות השתיקה, גם היא זכות יסוד אשר מוקנית לנאשם ואין לחשוש מלהשתמש בה.

משעה שמוגש כתב אישום חשוב ביותר לאתר עורך דין שייצג אתכם בבית הדין הצבאי. כזכור, כפי שצוין לעיל, סעיף 316 אמנם מתיר לחייל לייצג את עצמו, אך הדבר איננו מומלץ כלל מפאת היעדר השכלתו המשפטית והצורך בהיכרות עם מערכת הדין הצבאית. פרט לייצוג הפרונטלי במהלך הדיונים השונים בבית הדין ולימוד התיק על בוריו, חשיבותו של עורך הדין הצבאי רבה במיוחד בהכנת הנאשם לעדותו ככל שישנה כזו ושמירה על זכויותיו לפני ההליך (לדוגמה בעת מעצרו) ובמהלכו. אחוז ההרשעות אמנם גבוה מאוד, אך אל תוותרו מראש על הסיכוי לצאת זכאים, וסיכוי מעין זה יגבר בהתאם לאיכות הייצוג המשפטי של החייל.

בנוסף, יש לזכור כי גם אם אין בכוחו של עורך הדין למנוע לחלוטין הרשעתו של חייל, הוא יכול לפעול להפחתת האישום, העונש (מחודשי מאסר לשבועות או לריתוק בלבד בבסיס) או הרישום הפלילי שנלווה לו (להיעדר רישום פלילי בכלל, או לרישום פלילי מופחת).

לסיכום, היוועצות בעורך דין צבאי חשובה מעין כמוה עבור כל מי שבא במגע עם מערכת הדין הצבאית, בין אם כנחקר ובין אם כנאשם. ישנה חשיבות רבה מועד ההיוועצות ומוטב לפגוש בסניגור מוקדם ככל האפשר, כפי שצוין למעלה, עוד במועד החקירה. גם אם לא עשיתם זאת, אסור להרים ידיים, ויש לאתר עורך דין עבור השלבים הבאים של ההליך. יש לזכור: בכוחו של עורך דין צבאי טוב לסייע לכם, וזו זכותכם. אל תוותרו עליה.  

רוצים לדעת יותר על השירותים המשפטיים המוצעים לכם על ידי עורכת הדין דנה נוף בתחום המשפט הצבאי-פלילי? צרו איתנו קשר במייל, בטופס, או בעניינים דחופים בטלפון או בווטסאפ:

צרו איתנו קשר במייל, בטופס, או בעניינים דחופים בטלפון או בווטסאפ:

דילוג לתוכן