נקח'ל – נציב קבילות החיילים

קבילה לנקח'ל על ביטול שירות קבע לעתודאי 5-15