מספרי טלפון של בתי דין צבאיים

בית הדין          טלפון
בית הדין הצבאי צפון048687278
בית הדין הצבאי דרום088589552
בית דין הצבאי מרכז ובית הדין הצבאי המיוחד035163707
035136712
035136714
בית הדין הצבאי לערעורים035691606