בית הדין          טלפון
בית הדין הצבאי צפון04-8687278
בית הדין הצבאי דרום08-8589552
בית דין הצבאי מרכז ובית הדין הצבאי המיוחד03-5163707
03-5136712
03-5136714
בית הדין הצבאי לערעורים035691606