החלטות מיטב

הסדרת מעמד 'בת מהגרים' חריג – פברואר 2021

פטור ללא משפט לעתודאי משתמט בחו'ל מעל 10 שנים 10-19

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ והסדרת מעמד מהגר למלש'ב עולה חדש שלא השתלב בארץ 10-19

אישור גיוס לצנחנים לאחר סגירת תיק פלילי באזרחות 6-19

ביטול מעמד משתמטת מגיוס ואישור חריג לבדיקה ברה'נית וקבלת פטור 6-19

קבלת אישור חריג למעמד בן מהגרים למלש'ב שחי עם אביו בחו'ל ואמו שוהה בארץ 6-19

בעקבות תלונה על התנהלות גורמי רפואה בלשכת גיוס אושר זימון מלש'ב להערכה מחודשת לכשירותו הרפואית 12-18

ליווי בת מהגרים שביקשה לשרת בצה'ל בתפקיד משמעותי כלוחמת 2-18

קבלת ערעור על החלטה לזמן מלש'ב לבדיקה ברה'נית לפני צו ראשון 11-17

אישור מעמד בת מהגרים רטרואקטיבית למלש'בית שחיה בארה'ב ואביה בארץ 10-1710-17

אישור מעמד בת מהגרים חריג למלש'בית שחיה עם אמא בקנדה 10-17

אישור חריג לביטול צו ראשון וזימון לבדיקה ברה'נית בליווי הורה. המלש'ב קיבל פטור 8-16

המשך הכרה במעמד בני מהגרים ל 2 אחרים שהוריהם חזרו לארץ והם ממשיכים לחיות בחו'ל 6-16

היתר ללימודים אקדמיים בישראל לבת מהגרים 2-16

אישור חריג לתנאים מיוחדים בטירונות ולינת בית במהלך השירות 9-15

אישור כניסה לארץ ללא מעצר למלש'בית ששהתה בחו'ל 3 שנים ללא הוריה לצורך בדיקת כשירות רפואית ופוטרה מהשירות 6-15

אישור כניסה לארץ ללא מעצר למשתמט בחו'ל שכשירותו הרפואית נבחנה וקיבל פטור משירות צבאי 5-15

מתן פטור משירות למלש'ב שזומן להערכה מחודשת לכשירותו לגיוס 5-15

קבלת ערעור על החלטה לזמן מלש'ב לבדיקה ברה'נית לפני צו ראשון 11-17

אישור מעמד בת מהגרים רטרואקטיבית למלש'בית שחיה בארה'ב ואביה בארץ 10-1710-17

אישור מעמד בת מהגרים חריג למלש'בית שחיה עם אמא בקנדה 10-17

אישור חריג לביטול צו ראשון וזימון לבדיקה ברה'נית בליווי הורה. המלש'ב קיבל פטור 8-16

המשך הכרה במעמד בני מהגרים ל 2 אחרים שהוריהם חזרו לארץ והם ממשיכים לחיות בחו'ל 6-16

היתר ללימודים אקדמיים בישראל לבת מהגרים 2-16

אישור חריג לתנאים מיוחדים בטירונות ולינת בית במהלך השירות 9-15

אישור כניסה לארץ ללא מעצר למלש'בית ששהתה בחו'ל 3 שנים ללא הוריה לצורך בדיקת כשירות רפואית ופוטרה מהשירות 6-15

אישור כניסה לארץ ללא מעצר למשתמט בחו'ל שכשירותו הרפואית נבחנה וקיבל פטור משירות צבאי 5-15

מתן פטור משירות למלש'ב שזומן להערכה מחודשת לכשירותו לגיוס 5-15

אישור מעמד 'בני מהגרים' רטרואקטיבית ל-2 אחים מאוסטרליה 11-14

הסדרת מעמד לשוהה בחו'ל שלא ברשות 10-14

הסדרת מעמד בן מהגרים חריג למלש'ב שעזב את הארץ עם משפחתו בגיל 17 7-14

פטור משירות ללא הליכים משפטיים למשתמט בחו'ל שהוריו גרים בארץ 6-14

ביטול הליכים פליליים וקבלת פטור לרופא עריק בחול 23 שנים 6-14

הסדרת מעמד בן מהגרים חריג למלש'ב שיצא מהארץ בגיל 17 לאוסטרליה 6-13

אישור 'בן מהגרים' חריג רטרואקטיבית ומתן פטור קבוע לאור גילו 6-13

הסדרת מעמד עריק בחו'ל ללא הליכים משפטיים וקבלת פטור 12-12

גיוס לצה'ל לאחר ערעור על פטור משירות צבאי עקב רישום פלילי באזרחות 10-12

הסדרת מעמד 'בן מהגרים' חריג ל 2 אחים מארה'ב 10-11

ביטול מעמד מלש'בית כמשטמתת וזימונה לועדת אי כשירות לגיוס 4-11

משתמטת גיוס 7 שנים נשפטה בדין משמעתי ולא בבי'ד צבאי וקיבלה פטור 2-11