סניף תל אביב: 03-7360260

|

 סניף חיפה: 04-86820000

חיפוש
חיפוש

זכויות חיילי מילואים - המדריך המלא

שירות מילואים הוא חובה חוקית אותה כמעט כולנו מכירים מקרוב. למרות זאת, רובנו טובעים בסבך החוקים והתקנות ולא מודעים לזכויות הרבות להן זכאי המשרת במילואים. בדיוק בשביל זה יצרנו עבורכם את המדריך לזכויות ולחובות המשרתים במילואים.
בשנת 2008 נחקק חוק שירות המילואים לאחר מאבק ארוך מצד ארגוני המילואים ושדולת המילואים בכנסת. החוק מסדיר את חובות וזכויות החייל הנקרא לשירות מילואים, והוא מהווה אבן דרך משמעותית בכל הנוגע לזכויותיכם כחיילי מילואים.

התראה

על פי הוראות קריאה לשירות מילואים, קיימת חובת התראה טרם זימון לשמ"פ (שירות מילואים פעיל), לפי המפורט כאן:
שמ"פ חודשי – התראה של לפחות 12 ימים, במקרה של מסירה ידנית 7 ימים.
שמ"פ שנתי – התראה של לפחות 60 יום קודם תחילת השירות.
זימון בצו 8 ו-9 לא חייב התראה מראש ולא חייב להתבצע בכפוף להוראות הקריאה לשירות מילואים. למעשה, גם טלפון מהמפקד מחייב אתכם להגיע מידית.
אם חתמתם על הסכמה לחריגי קריאה תהיו זכאים לפחות ימי התראה.
ימי ההתראה מראש כוללים את יום משלוח הצו המקורי (על פי החותמת בדואר) ואת יום תחילת שירות המילואים. ימי משלוח צו התזכורת אינם נכללים בימי ההתראה.

משך שירות המילואים בשנה 

זכויות חיילי מילואים: מרווחים בין תקופות שירותככלל, משך שירות המילואים מוגבל ל-36 יום בשנה (למעט בעלי תפקידים מיוחדים המוחרגים מן החוק), מתוכם 30 יום לשמ"פ שנתי ו-6 ימים לשמ"פ חודשי. 
שמ"פ חודשי – שמ"פ חודשי הוא שירות פעיל של עד שלושה ימים רצופים (שירות חצי/חד/דו/תלת יומי). במסגרת השמ"פ החודשי ניתן לזמן לשירות עד למקסימום של שישה ימים בשנה. על פי החוק, ניתן לזמן רק פעם אחת בשנה לשמ"פ תלת יומי או לשמ"פ דו-יומי. בשאר הימים שנותרו עד להשלמת ששת ימי השמ"פ החודשי ניתן לזמן לשירות חד-יומי או חצי-יומי.
שמ"פ שנתי – שמ"פ שנתי מתמשך לפחות 4 ימים עד מקסימום של 30 יום בשנה. ניתן לזמן לשמ"פ שנתי למשך 30 יום ברצף, או לפצל את תקופת השירות עד לשלוש תקופות. כך או כך, סך הימים הכולל של שירות המילואים הפעיל השנתי לא יעלה על 30 יום.
גם כאן, הוראות הקריאה לשירות לא חלות על זימון בצו 8 ו-9, וימי השירות בצווים אלה אינם נמנים למניין ימי השמ"פ השנתי והחודשי.

לאחר תקופת שירות אחת, לא משנה אם שירות חד יומי או 30 ימים, אי אפשר לזמן אתכם לשירות נוסף לפני שיעבור המרווח הקבוע בחוק. חישוב המרווח מתחיל יום לאחר השחרור ממילואים והוא אינו כולל את יום התחלת שירות המילואים השני.
אם השתחררתם רק השנה משירות סדיר, לא ניתן לזמן אתכם לשירות מילואים דו-יומי ומעלה, רק בתום שנה, אותה מחשבים כאמור החל מיום לאחר השחרור. המרווח לו אתם זכאים בין השחרור משירות סדיר לשירות מילואים חד-יומי הוא, מה לעשות, חודש.
למרות זאת, אם הזימון לשמ"פ הוא לצורך תרגיל או אימון, כבר לאחר 180 יום מהשחרור מסדיר יהיה ניתן לזמן אתכם לתקופה של עד עשרה ימים אם אתם חוגרים, ועד שנים עשר יום אם אתם קצינים.

מתי אתם זכאים לחופשות?

אם אתם משרתים ביחידה שאין בה סידורי הלנה ובסוף היום אתם משוחררים לביתכם, לא תהיו זכאים לחופשה.
אם אתם משרתים ביחידה שיש בה סידורי הלנה, החל משמונה ימים רצופים של שירות, תוכלו לבקש מהמפקד חופשה של עד 24 שעות, אך הוא אינו מחויב להעניק לכם אותה. אם תקופת השירות שלכם נעה בין 25 ל-30 יום ברציפות, מפקד היחידה מחויב לאשר לכם חופשה אחת של עד 48 שעות. אם אתם משרתים יותר מ-31 יום ברצף, אתם זכאים לחופשה נוספת של עד 48 שעות, חופשה אותה המפקד יהיה חייב לאשר.

כל האמור אינו נוגע למצבי כוננות, אז תאלצו לחלום על הבית מרחוק.
חיילים העוסקים בתעסוקה מבצעית, אבטחת מתקנים (אמ"ת) או אבטחת ישובים (אבט"ש) במשך שמונה עד 15 ימים, זכאים לחופשה של לפחות 24 שעות. אם אתם משרתים בתעסוקה מבצעית, אמ"ת או אבט"ש במשך 16 עד 25 יום, תהיו זכאים לחופשה של 72 שעות, ואפילו תוכלו לפצל אותה לשניים.

תשלומי הביטוח הלאומי לחיילי מילואים

החוק קובע כי על המדינה לשלם למשרת במילואים את השכר תמורת ימי העבודה אותם הוא הפסיד עקב שירותו. התשלום ניתן הן לשכירים והן לעצמאים על פי חוק הביטוח הלאומי. שכירים בדרך כלל יקבלו את התשלום מהמעסיק המקבל מהביטוח הלאומי. המעסיק חייב גם בתשלומים לקופות גמל וקרנות השתלמות עבור ימי השירות במילואים.
עובד בשכר חודשי זכאי לקבל את תשלום המילואים במועד המשכורת ישירות ממעסיקו. עובד בשכר שאינו חודשי, זכאי לתגמול מהמעסיק רק אם עבד אצלו 75 יום בשלושת החודשים לפני שירות המילואים. אם עבד פחות מ-75 יום, עליו לפנות לביטוח הלאומי כדי לקבל את התשלום.
התשלום חייב בניכוי מס הכנסה וביטוח בריאות.

גם מי שאינו עובד או שמרוויח פחות משכר מינימום זכאי לתשלום מינימום הניתן בעבור כל יום שירות, כך מי שמרוויח פחות מהשכר המינימלי שנקבע לחייל מילואים יקבל השלמה לשכר זה מעבר לתשלום תמורת ימי העבודה. פנסיה לעניין זה אינה נחשבת לשכר. תשלום המינימום מחושב על פי שכר המינימום לחיילי מילואים העומד על 68% מהשכר הממוצע במשק. במקביל נקבע גם כי התשלום המרבי לא יעלה על 5 פעמים השכר הממוצע במשק.
התגמול מחושב על פי ההכנסה בשלושת החודשים הקודמים לחודש היציאה למילואים, פלוס תוספות יוקר, חלקי תשעים, כפול מספר ימי המילואים. מספר ימי המילואים מחושב באופן זה: יש לחלק ב-7 את מספר ימי השירות. אם אין שארית, התשלום כרגיל. אם השארית היא 6, ישולם בנוסף לתשלום הרגיל יום אחד נוסף. אם השארית היא בין 1 ל-5, יש להוסיף 40% לשכר כל יום.
אם עבדתם פחות משישים יום במהלך שלושת החודשים הקודמים לחודש השירות, חישוב התגמול מתבצע על פי שלושת החודשים בהם קיבלתם את השכר הגבוה ביותר מתוך ששת החודשים הקודמים לחודש השירות.
אם התפטרתם או הפסקתם את העבודה עד שישים יום לפני שירות המילואים, תגמול המילואים מחושב על פי שכר שלושת החודשים קודם לחודש הפסקת העבודה.

תגמול מיוחד

חוק שירות המילואים קובע מתן תגמול מיוחד למשרתים כהוקרה על שירות מעל ל-32 יום בשנה, תגמול שאינו חייב במס הכנסה ומגיע ישירות לחשבון הבנק של המשרת. בנוסף, יינתן גם תגמול נוסף השווה לנקודות זיכוי במס הכנסה עד לסכום השווה לשתי נקודות. תגמול זה גם הוא תלוי במספר ימי השירות בשנה.

זכויות חיילי מילואים: החזרי הוצאות

חייל מילואים שאינו זכאי לתגמול מיוחד, זכאי להשתתפות בהוצאות כמו נסיעה וטלפון בסך של כ-200 ₪, בנוסף לשוברי הנסיעה אותם מקבל כל חייל מילואים אותם ניתן להמיר בכסף.

פיטורין בעקבות או במהלך שירות מילואים

אם אתם עובדים יותר מ-12 חודשים במקום העבודה שלכם, אסור למעסיק לפטר אתכם בשל קריאה או יציאה לשירות מילואים. אם המעסיק בחר לפטר אתכם בתוך חודש לשירות המילואים, הוא יידרש להוכיח כי הפיטורין לא נעשו בעקבות השירות, משכו או תדירותו. אם המעסיק לא יצליח להוכיח את הדבר, הוא יצטרך להמשיך להעסיק אתכם או לשלם פיצויים מוגדלים בהתאם לבחירתכם.

סטודנטים במילואים

החוק, כמו גם האוניברסיטאות, מעניק הטבות רבות לסטודנטים המשרתים במילואים. סטודנטים שנאלצו להפסיק את לימודיהם בעקבות שירות מילואים או שנכשלו במבחן בעקבות השירות, זכאים לחזור על הקורס ללא תשלום נוסף ולהבחן במועד אחר. גם אם פספסתם את מועד הרישום בגלל המילואים תוכלו להרשם לקורס באיחור. אתם זכאים להשלמת חומר הלימודים אותו הפסדתם בשל השירות, וגם לקביעת מועדים מיוחדים להגשת עבודות ובחינות.
עבור סטודנטים, מספר ימי שירות המילואים בשנה מוגבל ל-21.

שירות מילואים – מתי זה מסתיים?

גיל הפטור משירות מילואים (כמו גם משירות צבאי בכלל) הוא 40 לחיילים ו-38 לחיילות, קצינים נפטרים מן השרות בגיל 45. עם זאת, קיימת רשימת תפקידים חריגים בהם גיל הפטור הוא עד 49.
להתייעצות עם עו"ד צבאי דנה נוף, לחצו כאן. 

רוצים לדעת יותר על השירותים המשפטיים המוצעים לכם על ידי עורכת הדין דנה נוף בתחום המשפט הצבאי-פלילי? צרו איתנו קשר במייל, בטופס, או בעניינים דחופים בטלפון או בווטסאפ:

צרו איתנו קשר במייל, בטופס, או בעניינים דחופים בטלפון או בווטסאפ:

דילוג לתוכן