פסקי דין סמים בייצוג עו"ד דנה נוף

פסק דין בב"יד צבאי צפון בתיק סמים – המספר שימושים – ענישה מקלה

פסק דין בב"יד צבאי דרום בתיק סמים – הפללה במספר שימושים – ענישה מקלה

גזר דין מקל בעבירת סמים – סעיף התיווך ירד 

גזר דין תקדימי – קצין בדרגת סגן שהורשע בשימוש בסם מסוג קנביס. נידון ל- 24 ימי מאסר ללא פגיעה בדרגת קצונה.

פס'ד בי'ד צפון תיק סמים 3 שימושים גזר דין 2 ימי מאסר 3-14

פס'ד בי'ד צפון תיק סמים שימושים ביחידה עונש 48 ימי מאסר ו 40 ימי פסילת רשיון נהיגה 10-15

פס'ד בי'ד צפון תיק סמים שימושים במס' הזדמנויות גזר דין 44 ימי מאסר ו 60 ימי פסילת רשיון נהיגה 7-16

פס'ד תיק סמים שימוש וסירוב להיבדק 60 ימי מאסר ו 8 חודשי פסילת רשיון נהיגה 2-15

פסק דין בי'ד צפון תיק סמים מס' שימושים 50 ימי מאסר ו 75 ימי פסילת רשיון נהיגה

פסק דין בתיק סמים – שימושים רבים. גזר דין 40 י מי מאסר ו 6 חודשי פסילת רשיון נהיגה 8-14

פסק דין סמים עונש 25 ימי מאסר ו חודש פסילת רשיון נהיגה

תיק סמים שימושים רבים – מכור – גזר דין 47 ימי מאסר ו 7 חודשי פסילת רשיון נהיגה